چه کسانی علیه نظام تبلیغ می کنند؟

 اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام، جمله ای آشنا که درست به خاطر ندارم چند بار و در کجا شنیده ام، اگر اشتباه نکنم در میان اتهامات بچه های پلی تکنیک این جمله نیز خود نمایی می کرد، تصور می کنم اتهام امیر یعقوبعلی هم جمله ای مشابه همین جمله بود، فکر کنم بچه های دانشگاه شیراز نیز چنین اتهامی را یدک می کشیدند، اکثر بچه های کمپین یک میلیون امضا هم د لا به لای اتهاماتشان با این جمله برخورد کرده اند، معلمان، کارگران، دانشجویان و ... همگی در لابه لای پرونده خود این جمله را دیده اند، دیروز مریم مالک نیز با این جمله برخورد کرد، امروز برای من اعلام جرم شد و در سر برگ ان همین جمله را دیدم تا در دادگاه انقلاب کرج از خود دفاع کنم، و پرستو الهیاری نیز به همین اتهام به یک سال زندان محکوم می شود، اما به راستی اینان که بر علیه نظام تبلیغ کرده اند، چه کرده اند؟


الف) گروهی هستند که وقتی دیدند، بر خلاف شریعت و انسانیت، در کشورشان زنان جنس دوم تلقی می شوند و به صورت غیر رسمی تحت مالکیت در می آیند، روزی پدر، دگر روز همسر و... و این موضوع را بازگو کرده، خواستار حقوق شرعی و انسانی زنان میهنشان شده اند.

ب) گروهی وقتی فهمیدند یکی از مسئولان دانشگاهشان می خواهد به دختری دانشجو تجاوز کند، بانگ برداشته و ...

پ) گروهی وقتی دیدند از پیکر پاک شهدا سوء استفاده می شود و برای استفاده ابزاری ان پیکرها را در دانشگاه دفن می کنند، اعتراض کردند.

ت) گروهی از معلمان، کارگران، دانشجویان و... که برای مطالبه حقوق صنفی شان اعتراض کرده بودند.

ث) گروهی که وبلاگ نویس هستند.

ج) گروهی که توسط " شماره حفاظت شده" تهدید می شدند و آن تهدیدات را بازگو کرده و به آن اعتراض کردند.

و....

و البته افراد گوناگونی که به دردی از دردهای این جامعه استبدادزده پرداخته و آن را بازگو کردند، مثلاً چون منی که چنین نوشته ای می نویسد، همگان تبلیغ علیه نظام می کنند و البته باید به جزای آن راهی زندان شوند، به راستی چرا در این مرز و بوم بسیاری دانسته و ندانسته در حال تبلیغ علیه نظامند؟
- - - -
نطق وسط دستور: شماره فروردین اطلاعات حکمت و معرفت به موضوع فمینیسم پرداخته، مطالعه آن مفید خواهد بود.

نکته 1: ویران کردن یک پندار، حقیقت را نمی سازد، بلکه تکه ای دیگر از نادانی را تولید می کند (نیچه)

نکته 2: افتادن در گل و لای ننگ نیست، ننگ در این است که همانجا بمانی (مثل آلمانی)

نکته 3: پرهیزگارترین مردم کسی است که بگوید حق را در سود و زیان خود (حضرت محمد «ص»)

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سکوت غیرت نواب صفوی در برابر مرگ دکتر زهرا بنی‌یعقوب

صعود به قله کهار

مسیرهای منطقه سنگ نوردی فشند