پست‌ها

نمایش پست‌ها از ژوئن, ۲۰۲۲

مسیرهای منطقه سنگ نوردی فشند

تصویر
       عکس اول (اطراف غار) ۱- مسیر نسیم 5.10c ۲-مسیر شاهین البرز به صورت مصنوعی صعود می شود ، به صورت طبیعی قابل صعود و پروژه می باشد ۳-مسیر جاوید 5.12d ۴-مسیر ساحل 5.13a ۵- مسیر شیردال 5.12a ۶- مسیر باران 5.10a عکس دوم: از چپ به راست ۱- مسیر دولفر (فاقد رول و با ابزار گذرای صعود می شود) دو طول 5.10b ۲-مسیر سپنتا5.11a ۳- مسیر سورنا 5.11a ۴ - مسیر یار 5.11d ۵- مسیر آسمان  5.10b ۶- مسیر ماه 5.11b