راهنمای کار با mividi tsm 100 به زبان پارسی

چندی پیش برای یادگیری نحوه عملکرد مجموعه نرم افزاری های مانیتورینگ شرکت mividi دست به کار مطالعه دفترچه های این شرکت در مورد نحوه کارشان شدم، به طبع میزان دانشم از زبان انگلیسی به ان حد نبود که بتوانم مثل کتابهای فارسی بخوانم و مرور کنم و پیش روی کنم، به همین منظور ابتدا جمله به جمله به زبان پارسی ترجمه کردم و سپس با مطالعه آنها فهم بهتری از نحوه عملکرد نرم افزارهای پیدا میکردم و این پروسه مطالعه چندین باره تا امروز و تایپ این متن به درازا کشید.
در اینجا میخواهم برای مرور بیشتر و یادگیری عمیق تر موضوع، ویرایش جدیدی بر یادداشت های پراکنده خودم داشته باشم و همچنین در ضمن قرار دادن این یادداشت ها در اختیار همگان، از کمک ها و همفکری همگی دوستان برای بهتر کردن این راهنماها بهره مند بشوم.
این یادداشت ها مربوط به ویرایش سال 2017 نرم افزار tsm 100 می باشد.

فهرست مطالب مرتبط با tsm 100

  • راهنمای کاربری ویدیو وال video wall


  • راههای ارتباط با کاوه رضائی