وضعیت برگزاری جلسه : برنامه ریزی / قطعی - در حال برگزاری / برگزار شده
حضور در این جلسات برای کلیه علاقه مندان «به شرط مطالعه کتاب » آزاد می باشد

کتابی که با هم میخوانیم :
کتاب «از جنبش تا نظریه اجتماعی : تاریخ دو قرن فمینیسم» نوشته دکتر حمیرا مشیر زاده
برای آشنایی مقدماتی با کتاب و نویسنده آن میتوان به متون زیر مراجعه کرد.

 • از جنبش تا نظریه اجتماعی: تاریخ دو قرن فمینیسم در سایت انتشارات نشر و پژوهش شیرازه (ناشر کتاب)
 • از جنبش تا نظریه اجتماعی: تاریخ دو قرن فمینیسم در شبکه اجتماعی GoodReads
 • Homeira Moshirzadeh in wikipedia
 • Homeira Moshirzadeh, Associate Professor at Tehran University

  قسمت در نظر گرفته شده برای جلسه دوم
  بخش اول : موج اول جنبش زنان / فصل دوم : موج نخست جنبش زنان : 1850-1920 / صفحات 51 الی 126 ( 75 صفحه)

  زمان برگزاری جلسه :
  پنج شنبه سوم خرداد 1397 / ساعت 15-17

  شیوه برگزاری جلسات :
  در مورد شیوه برگزاری جلسات، دیدگاههای دوستان مد نظر قرار گرفت و در مجموع، برآورد نظرات اینگونه بود، که قسمتی از کتاب که برای جلسه اعلام می شود، توسط تمام شرکت کنندگان مطالعه شود، مطالعات تکمیلی در مورد موضوع آن قسمت از سایر منابع نیز پیشنهاد می‌شود (الزامی نیست) و جلسه به صورت گفتگو و تبادل نظر، دیدگاه و تجربیات باشد.

  محل برگزاری جلسات :
  جلسات در دفتر وکالت خانم شیما قوشه برگزار خواهد شد
  آدرس : تهران، خ ستارخان، خ باقرخان، پلاک 101، واحد 2
  لینک محل دفتر وکالت خانم شیما قوشه در گوگل مپ

  Google Map of Tehran, Unit 2,no 101, Baqer khan St, between Sattar Khan St and, Chamran Hwy

  برای یافتن صفحه اخرین جلسه درحال برگزاری میتوانید به صفحه گروه مطالعه کتاب های فمینیستی مراجعه کنید