«قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق»

لرد جان اکتون


وقتی به اجتماع اطرافم نگاه میکنم، عمق این جمله هر روز بیشتر برایم اشکار میشه، اگه بخواین این جمله رو به حکومت و حکومت داری تقلیل بدیم، خیلی سطحی بهش نگاه کردیم
تمام ارکان زندگیمون می‌تونه نمودی از مفهوم پشت این جمله باشه
در روابط فردی و اجتماعیمون
در ساختار خانواده
در زندگی اجتماعیمون
بهترین افراد روی این کره خاکی که که قدرت بدون پاسخگویی کسب کنند، تبدیل به نمود این جمله میشن
کم نیستند آسیب های اجتماعی ای که در جامعه میبینیم و ریشه در قدرت فساد آور افراد در ساختار روابط خانوادگی، روابط عاطفی ، روابط دوستی و … داره

نوشته : کاوه رضائی