مردها خیلی هم خوبند…
دوست داشتنی و مهربان ، عاشقِ محبتِ واقعی …
گاهی وقتا مثل یه بچه از تهِ دل خوشحالند…
و گاهی مثل یک پیرمردِ خسته، اکثرشان تنهایی را تجربه کرده اند…
بیشترشان درد کشیده اند…
و اکثرا غمهایشان را در وجودشان مخفی کرده اند…
خیلی از اشک ها را نگذاشته اند از چشمانشان بیرون بریزد…
مَردها می روند قدم میزنند تا یادشان نرود
که به جایِ گریه باید
قدمهایِ محکم داشته باشند…
همان‌هایی که اگر عاشق شوند، برایتان شاملو می شوند و بیستون می کَنند…
و تو بهشت را رویِ زمین خواهی داشت…
آری اینها مَرد هستند…

فروغ فرخزاد


چه بسیار متن‌ها که در مورد مرد‌ها و گریه کردن / نکردن نوشته شده، وقتی چنین متن‌هایی رو میخونم، با خودم فکر میکنم این که با چنین صفتی شناخته شدن، خوب است یا بد؟
این جمله از دید من شوم « مرد که گریه نمی کنه» رو باید چقدر جدی گرفت؟ آیا من اشتباه میکنم و این جمله شوم نیست و درسته؟
فروغ را بسیار دوست میدارم، بسیار زیبا به آنچه پیرامونش بوده می پردازه، اما واقعا داشتن قدم‌های محکم تضادی با گریه کردن داره؟ آیا زنان نباید قذم‌های محکم داشته باشند؟
به اطرافم نگاه میکنم، مردانی که به در جای خود اشک هم ریخته اند، اگر موفق تر هم نبوده باشند، از سلامت بیشتری برخوردارند و زنانی که قدم‌های محکم داشته اند هم بی شک موفقتر بوده اند، اما بسیاری از آنان که یکی از این دو را رها کرده اند، در میان موفقیت و سلامت، اگر هر دو را از دست نداده باشند، حداقل یکی را از دست داده اند
بی شک، همیشه استثنا هم وجود دارد!
این‌ها رو نوشتم تا گله کنم از اونهایی که حتی احساسات رو هم زنونه / مردونه کردند، مثلاٌ خندیدن بلد و از ته دل رو برای دختران ممنوع کردند و گریه را برای پسران
بیایم اگه روزی پدر/ مادر یا مادرخوانده / پدرخوانده یا هر چیزی شبیه این شدیم و در شکل گیری الگوهای انسانی نقش داشتیم، هیچ وقت برای کنش‌هایی که در مقابل غم ها و شادی‌هاش نشون میده، برچسب‌های جنسیتی بکار نبریم، بگذاریم حداقل نسل بعد کمتر از ما در میان این برچسب‌ها دست و پا بزند

نوشته : کاوه رضائی

پی نوشت : گفته شده قسمت کامنت پست‌های وبلاگم مجدد غیر فعال شده :( احتمالا سرویسی که ازش استفاده میکنم، توسط برادران عقل کل! مسدود شده، سعی میکنم به زودی جایگزینش کنم، تا اون وقت خوشحال میشم از طریق ایمیل یا هر راه ارتباط دیگه ای که با من دایرد، نظراتتون رو با من در میان بگذارید******