روزنامه های چاپ صبح امروز تهران اعلام کردند

اخبار اول آوریل :


⬅مجلس با تصویب طرحی ۳فوریتی، قوانین مربوط با حجاب اجبارى را منسوخ دانست.
⬅رهبر معظم انقلاب اسلامی، با برگزاری ۳ رفراندوم در مورد تغییرات قانون اسلامی موافقت کردند
۱- حذف نظارت استصوابی از کلیه انتخاباتها
۲- افزایش اختیارات ریاست جمهوری
۳-انحلال صداوسیما
پی نوشت : شوخی اول آوریل (دروغ سیزده) :)


نوشته : کاوه رضائی