همیشه نالان است که چرا بعد از ده سال سابقه کار در یک شرکت مهندسی هیچ ارتقایی پیدا نکرده
کاردانی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت دارد و به عنوان کارگر در بخش تولید کار میکند
به شرکت که آمد دیپلم داشت
مسئول بخش مهندسی بارها به او گفته که برو لیسانستو بگیر، خودم میارمت بخش مهندسی ولی ...
مسئول بخش مهندسی دیروز به ایشون گفت برو مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه ...، دوره ... رو بگذرون، بیا با همین کاردانی ارتقا بدمت، بری بخش کنترل کیفیت، به ما هم گفت تشویقش کنیم که این کار رو بکنه
میگه ۲ میلیون و ۷۰۰ پول دوره هستش و ۶ ماه طول میکشه
ازش میپرسم الان چقدر میگیری؟
میگه حدود ۲ میلیون
میگم بری QC حقوقت چقدر میشه
میگه حداقل حدود ۳ میلیون

هیچی دیگه، من دارم فکر میکنم بدون بازگشت‌ترین روش خودکشی، کدومه؟