همیشه نالان است که چرا بعد از ده سال سابقه کار در یک شرکت مهندسی هیچ ارتقایی پیدا نکرده
کاردانی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت دارد و به عنوان کارگر در بخش تولید کار میکند
به شرکت که آمد دیپلم داشت
مسئول بخش مهندسی بارها به او گفته که برو لیسانستو بگیر، خودم میارمت بخش مهندسی ولی …
مسئول بخش مهندسی دیروز به ایشون گفت برو مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه …، دوره … رو بگذرون، بیا با همین کاردانی ارتقا بدمت، بری بخش کنترل کیفیت، به ما هم گفت تشویقش کنیم که این کار رو بکنه

میگه ۲ میلیون و ۷۰۰ پول دوره هستش و ۶ ماه طول میکشه
ازش میپرسم الان چقدر میگیری؟
میگه حدود ۲ میلیون
میگم بری QC حقوقت چقدر میشه
میگه حداقل حدود ۳ میلیون

هیچی دیگه، من دارم فکر میکنم بدون بازگشت‌ترین روش خودکشی، کدومه؟

نوشته : کاوه رضائی